Viên nang (30 viên/hộp)

350.000

Đông trùng hạ thảo Cordyceps Militaris, phụ liệu: Cellulose, Magnesium Stearate, tinh bột biến tính vừa đủ cho một viên 450mg